Sportovní fotbalový den náborů 2016

Sportovní fotbalový den náborů v Olomouci se vydařil

V pátek dne 7. 10. 2016 se v dopoledních hodinách ve sportovním areálu SK Chválkovice uskutečnila náborová akce v rámci projektu „Říjen 2016 – měsíc náborů“ s navazujícím projektem „Můj první gól“. Akce byla podpořena Fotbalovou asociací Čeké republiky a Olomouckým krajským fotbalovým svazem.

Na našem hřišti se sportovní olympiády zaměřené na disciplíny orientované na seznámení dětí s fotbalem zúčastnilo 140 dětí z olomouckých základních škol ZŠ Rožňavská, ZŠ Komenium, ZŠ Nedvědova, ZŠ Gorkého, ZŠ Tererova a ZŠ Helsinská. Akce byla podpořena osobní účastí náměstka pro školství a sport statutárního města Olomouc PhDr. Pavla Urbáška a také řadou fotbalových osobností, které dříve působili na vrcholové úrovni v profesionálních soutěžích FAČR.

Na deseti stanovištích si děti vyzkoušely řadu sportovních disciplín a zajímavých her, během kterých měly možnost si prověřit své pohybové schopnosti a dovednosti. Na každém stanovišti se dětem věnoval jeden „patron“ z řad našeho klubu (hráčů, fotbalových osobností). Děti se i za chladného počasí velmi dobře bavily a na stanovištích plnily úkoly v dovednostních soutěžích.

Celou akci za domácí klub SK Chválkovice organizoval marketingový manažer Radek Kubíček. Za KFS Olomouc byl přítomný profesionální trenér mládeže Oldřich Vitonský.

Na závěr dvouhodinové sportovní zábavy byly děti za svou snahu při zdolávání sportovních disciplín odměněny gumovými náramky se sportovní tématikou a drobnými dárky, které věnoval pořádající oddíl. Rodiče a učitelé odcházeli velmi spokojení a některé děti dokonce projevily zájem o účast na tréninku našeho oddílu. A přesně tohle je smyslem náborových akcí.

Věříme tomu, že tato událost přivede děti ke sportu a že určitě přispěje k tomu, že se do našeho oddílu zaregistrují noví fotbalisté. Poděkování patří všem, kteří se na této akci spolupodíleli a vyjádřili nám podporu do dalších akcí, které bychom v budoucnu rádi organizovali.

Fotky ze sportovního dne: ODKAZ

Video ze sportovního dne: ODKAZ