Členská schůze 18.1.2019

Ke stažení v pdf: Pozvánka na členskou schůzi

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SK CHVÁLKOVICE z.s.

Výkonný výbor SK Chválkovice z.s. srdečně zve své členy na členskou schůzi.

DATUM KONÁNÍ: 18.1.2019 (pátek)

ČAS KONÁNÍ: 18:00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ: Restaurace Na Pile, Pavlovická 31/30, 772 00 Olomouc

 

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Schválení programu členské schůze
  4. Návrh a schválení dohody o vypořádání dluhu SK vůči věřiteli R. Pavlincovi
  5. Návrh a schválení výroční zprávy za rok 2017
  6. Návrh a schválení členských příspěvků na rok 2019
  7. Diskuse
  8. Návrh a schválení usnesení
  9. Závěr

 

Jednání členské schůze se mohou s hlasem rozhodujícím účastnit všichni členové SK starší 18-ti let, zákonní zástupci nezletilých členů se mohou účastnit s hlasem poradním.

 

Za VV SK Chválkovice v Olomouci dne 18.12.2018

David Hrbáček, tajemník SK